Zašto prilikom prodaje potraživanja posebnu pažnju treba obratiti na dokumentaciju

Prodaja potraživanja: dokumentacija i izazovi iz perspektive kupca.

Na poziv Udruženja banaka, Jelena Jović Milentijević, direktor kompanije EOS Matrix, učestvovala je na ovogodišnjem savetovanju pravnika pod nazivom „NPL i procena vrednosti u novom tržišnom i privrednom okruženju“, koja se održala od 16. do 17. marta na Paliću. Konferencija je okupila advokate i pravnike, a govorilo se o razlozima prodaje visoko rizičnih plasmana, procesu prodaje, izazovima prilikom prodaje NPL portfolija, iskustvima, ali i rešavanju pravnog okvira za banke. 

G-đa Jović Milentijević je održala prezentaciju „Prodaja potraživanja: dokumentacija i izazovi iz perspektive kupca“, gde se posebno osvrnula na sam proces prodaje potraživanja iz ugla kupca. Ona je napomenula da ključ uspešne realizacije prodaje potraživanja leži u detaljnoj i adekvatnoj pripremi za sam proces prodaje, kao i dobro organizovanoj i prezentovanoj dokumentaciji u vezi sa dugom. Za zakonske izazove i regulatorne prepreke i ograničenja, Jović Milentijević je tokom svog izlaganja 

Štampanje