NPL Forum 2017

SEE NPL Forum 2017 održan je 20. oktobra u Beogradu. Događaj je okupio ključne učesnike na tržištu problematičnih potraživanja u Jugoističnoj Evropi i šire. EOS Matrix je drugu godinu za redom učestvovao na ovom veoma značajnom finansijskom događaju. Jelena Jović Milentijević, generalni direktor EOS Matrixa, na nesvakidašnji način je vodila panel diskusiju „Upravljanje portfolijima i olakšavanje procesa prodaje“.

SEE NPL Forum 2017 održan je 20. oktobra u Beogradu. Događaj je okupio ključne učesnike na tržištu problematičnih potraživanja u Jugoističnoj Evropi i šire. EOS Matrix je drugu godinu za redom učestvovao na ovom veoma značajnom finansijskom događaju. Jelena Jović Milentijević, generalni direktor EOS Matrixa, na nesvakidašnji način je vodila panel diskusiju „Upravljanje portfolijima i olakšavanje procesa prodaje“. 

Na panelu je diskutovano o svim gorućim pitanjima vezanim za NPL tržište i regulativama u regionu. Bilo je govora o tome da li će se ukrupnjavanje bankarskog tržišta odraziti i na tržiše NPL-a u regionu, koji pristup treba da ima investitor, kao i da li je “due diligence” proces postao najveći izazov usled različitog tumačenja banaka po pitanju bankarske tajne.

Govorilo se i regulativama: uvođenju “General Data Protection Regulations” (GDPR) koji u maju 2018 godine u Evropskoj Uniji stupa na snagu, kao i mogućim posledicama “Nove odluke o računovodstvenom otpisu bilansne aktive banke” koja ne uzuma u obzir poreski tretman otpisa.

Učesnici panela su se dodakli i teme rešavanja NPL-a van bankarskog sektora i pokušali su da daju odgovor na pitanje da li banke trpe usled nemogućnosti da sredstva plasiraju privredi koja je blokirana godinama.

Jelena Jović, Zamenik generalnog direktora i Operativni direktor EOS Matrixa je učesvovala u panelu “Investiranje i servisiranje NPL portfolija – koje su lekcije naučene”.

Osnovne teme o kojima je diskutovano je kako da investitori iskoriste poznavanje lokalnog tržišta i lokalnih regulativa od strane lokalnih partnera, šta se dešava sa zakonskim regulativama, kao i koje su strategije daljeg razvoja tržišta. Panelisti su izneli svoja iskustva i izazove u servisiranju obezbeđenih i neobezbeđenih portfolija i preneli svoja razmišljanja o tome kako unaprediti "due diligence" proces.

Štampanje