Najčešća pitanja klijenata - EOS u Srbiji

Najčešća pitanja

Ovde su pitanja koja nam najčešće postavljate. Mi Vam možemo odgovoriti i na mnoga druga, na Vama je samo da nas kontaktirate.

Vaša pitanja. Naši odgovori.

Ovo je jedan od osnovnih izazova sa kojim se susrećemo i svakodnevno pomažemo raznim kompanijama.

Prvi korak predstavlja provera pojedinci ili firme sa kojima sarađujete - da li su kreditno sposobni. Ovo proveru treba obaviti pre početka same saradnje. Na taj način značajno smanjujete mogućnost pojave spornih dugovanja.

Kad klijent uspešno "položi test" - proveru, postavite mu određeni kreditni limit i pazite da ga ne prekorači. Veoma je bitno da uočite prve znakove upozorenja koji će Vam dati jasne indikacije da je moguće da će doći do probleme sa plaćanjem:

  • promena načina plaćanja (npr. prelazak sa slanja naloga za prenos na plaćanje čekom ili gotovinom),
  • novi bankovni podaci, koji mogu ukazati na probleme sa ranije korišćenim bankama,
  • česta promena adrese.
Našom stručnošću možemo Vam umanjiti rizik od neplaćanja i povećati likvidnost: brzo pribavljamo Vašu gotovinu, a uz to čuvamo Vaše klijente.
Pomažemo na način koji Vama odgovara.

Kontaktirajte nas.
Prepuštanje upravljanja potraživanjima našoj kompaniji omogućava Vam da se Vi usredsredite na svoju osnovnu delatnost. Osećaj sigurnosti da stručnjaci vode računa o Vašim potraživanjima daje Vam preko potrebnu bezbednost.

Budući da smo to radili već bezbroj puta, naša stručnost, iskustvo i sistemi usavršeni su u cilju što efikasnije naplate, kako biste Vi imali koristi od veće likvidnosti - za investicije koje podstiču rast Vašeg poslovanja ili Vas čak štite od insolventnosti.

Ne zaboravite: pratimo klijente koji su sada insolventni, ali možda neće biti u budućnosti. Znači, čim budu sposobni da plate, moći ćete da dobijete novac od kojeg ste već odustali.
Sudski spor je često veoma skup i možete dosta dugo da čekate sudsku odluku. Probleme pokušavamo da rešavam vansudski, a sudski postupak uzimamo u obzir samo ako nam to nikako ne polazi za rukom. Ovakim pristum ne samo da štedite novac, već ubrzave proces naplate i zadržavate dobre odnose sa dužnicima.
Naš prioritet je da brzo dobijete novac, a da zadržite dobre odnose sa vašim dužnicima. Gde je to prikladno, pregovaramo o razumnim rokovima otplate koji uzimaju u obzir finansijske okolnosti dužnika. Tokom godina smo usavršili naš proces i njega čine sledeće tri faze:

  • Pismena opomena: Prvo kontaktiramo sa dužnikom pismenim putem. Ljudi često ozbiljnije shvataju pisma od preduzeća za naplatu potraživanja, pa je odziv veći.
  • Telefonska opomena: Ako prvi korak ne dovede do plaćanja, podsećamo vašeg klijenta telefonom ili drugim kanalima, kao što je tekstualna poruka. U ovoj fazi uspevamo da naplatimo najveći broj potraživanja.
  • Pravni postupak: Ako sve prethodno ne da rezultat, procenićemo zajedno sa vama koji su pravni postupci mogući. Naše bogato iskustvo i znanje omogućavaju nam da vas posavetujemo da li pravni postupak ima dobre šanse za uspeh.
Tačan proces koji ćemo odabrati zavisi od slučaja do slučaja. Po potrebi možemo prilagoditi gorenavedene faze tako da budu najadekvatnije konkretnom predmetu.
Agencije za naplatu potraživanja su obično uspešnije jer je naplata njihova osnovna delatnost. Imamo specijalizovane veštine i znanje, ljudske resurse i tehnologiju.

Nasuprot tome, većina malih i srednjih preduzeća za naplatu potraživanja angažuje računovođe ili agente prodaje. Ovaj dodatni zadatak povećava radno opterećenje zaposlenog i nisko je na njihovoj listi prioriteta. Rezultat toga mogu biti niska stopa naplate ili rastući iznos loših dugova. Stoga preporučujemo da koristite namensku agenciju za naplatu potraživanja. Neka se vaši zaposleni usredsrede na vašu osnovnu delatnost. A sem toga, povećaćete likvidnost tako što ćete umanjiti neplaćanje.
To zavisi od Vaših želja i potreba. Naši profesionalno osmišljeni procesi obuhvataju saradnju sa Vašim odeljenjem za kredite i naplatu. Vaša odeljenja mogu usredsrediti resurse i energiju na procenu i odabir klijenata, kao i na rane faze postupka naplate. Mi ćemo se usredsrediti na kasnije faze postupka naplate, uključujući i pravne korake i korake koji im prethode, i pomoći ćemo Vam u prikupljanju naplate.

Dostavljamo Vam izveštaje kako biste mogli da proverite stanje računa. Takođe, imam mogućnost da Vam dostvaimo izveštaje putem e-pošte ili faksom, što Vam omogućava brzo delovanje, čak i ako ste za upravljanje potraživanjima angažovali neku potpuno drugu kompaniju.
Angažovanje spoljne agencije (outsourcing) za naplatu potraživanja u mnogim slučajevima pozitivno utiče na Vašu reputaciju. Investitori, dobavljači i dužnici shvatiće naplatu potraživanja daleko ozbiljnije, zbog same činjenice da za njeno sprovođenje koristite profesionalnog partnera.

Nažalost, nemaju sve agencije potrebne resurse i ne preduzimaju sve potrebne mere kako bi prečile potencijalnu štetu po Vašu kompanija. U kompaniji EOS radimo sa fokusom i razumevanjem i uvek tražimo prijateljska rešenja, imajući u vidu da je dužnik vaš klijent. Znamo koliko su dragoceni odnosi s klijentima i dajemo sve od sebe da ih zaštitimo.