Niste sigurni šta je AI? Balans: inovacija i rizik. - EOS u Srbiji
Cybersecurity expert Janusch Skubatz, Chief Information Security Officer of the EOS Group, with brown hair and white shirt

Generativna veštačka inteligencija? Naravno!

  • Generativna veštačka inteligencija nudi velike mogućnosti.
  • Grupacija Otto, kao matična kuća EOS-a, razvila je siguran alat prilagođen potrebama kompanije.
  • Njegova primena takođe nudi prednosti u sektoru upravljanja potraživanjima zahvaljujući njegovim izuzetno visokim standardima.
Bile su to neprijatne vesti za upravu tima za elektroniku kompanije Samsung. U proleće 2023. na internetu su se iznenada pojavile beleške s internih sastanaka kompanije i podaci o učinku njihovih proizvodnih pogona. Odgovorni za to nisu bili hakeri, već zaposleni u kompaniji koji su koristili generativnu veštačku inteligenciju. Jedan od zaposlenih, primera radi, koristio je ChatGPT kako bi od svojih beleški sa sastanka napravio gotov dokument, ne shvatajući pritom da besplatna verzija ovog pomoćnog alata veštačke inteligencije čuva sve informacije iz zahteva svojih korisnika i koristi ih da proširi svoje znanje.

U ovom primeru se vidi da generativna veštačka inteligencija takođe može predstavljati rizike kao što su nedovoljna svest zaposlenih o sigurnosnim rupama, nedostatak smernica kompanije na tu temu ili nove mogućnosti za napade hakera. U globalnom istraživanju koje je sprovela konsultantska kuća McKinsey, 53% svih učesnika koji su već radili s generativnom veštačkom inteligencijom smatralo je da kibernetička sigurnost predstavlja najveći rizik novih tehnologija.

Ovako mnoge kompanije vide kibernetičku sigurnost kao najveći problem:

ЗумирањеЗумирање
Graphic with the number 53 percent shows how many companies consider cyber security to be their biggest problem.
Izvor: Globalno istraživanje konsultantske kuće McKinsey o veštačkoj inteligenciji, 2023, „Stanje veštačke inteligencije u 2023: godina proboja generativne veštačke inteligencije”

Pristup bezbednom rešenju za generativnu veštačku inteligenciju

Generativna veštačka inteligencija kompanijama trenutno nudi ogroman potencijal da povećaju svoju učinkovitost i inovativnu snagu. Tim povodom je grupacija Otto istraživala načine da iskoristi mogućnosti koje nudi tehnologija, a da pritom ograniči izlaganje rizicima. Tako je matična kuća EOS-a, uz pomoć alata pod imenom ogGPT, razvila svoju sopstvenu generativnu veštačku inteligenciju za 26.000 zaposlenih širom grupacije. „Želeli smo da osmislimo rešenje koje će biti prilagođeno potrebama naše grupacije, uz fokus na sigurnost i zaštitu podataka”, rekla je Anja Kerber, šefica odeljenja za veštačku inteligenciju i automatizaciju sektora za informacione tehnologije grupacije Otto. Poslovnu verziju ChatGPT-a koja se naplaćuje nismo želeli da uzmemo u razmatranje, iako ovaj pomoćni alat veštačke inteligencije ne čuva informacije iz zahteva. „Njihovi serveri se nalaze u SAD-u”, kaže Anja. „To znači da bi, u slučaju sumnje, lokalni zaposleni kao, na primer, oni iz korisničke službe, imali pristup podacima. A evropski standardi poput Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti ne važe u Sjedinjenim Američkim Državama.”

Samo ovoliki procenat kompanija ima smernice o primeni veštačke inteligencije:

ЗумирањеЗумирање
Graphic with 21 percent shows how many companies have an AI policy.
Izvor: Globalno istraživanje konsultantske kuće McKinsey o veštačkoj inteligenciji, 2023, „Stanje veštačke inteligencije u 2023: godina proboja generativne veštačke inteligencije”
Istraživanje konsultantske kuće McKinsey takođe jasno ukazuje da postoji jaz po pitanju smernica. Grupacija Otto se već pozabavila ovim pitanjem, čak i u ime svojih povezanih kompanija. U periodu od dva meseca, zaposleni grupacije Otto nisu samo razvili smernice za veštačku inteligenciju, već i pojedinačne gradivne elemente za ogGPT u okviru različitih projekata i hakatona. To je doprinelo stvaranju osnovnog okvira kojim se ažurira sopstveno znanje, uključujući podatke s interneta, koje je, ipak, sigurno, objašnjava Anja: „ogGPT ne pamti zahteve. Mi smo ti koji imamo punu kontrolu nad podacima”.

Međutim, jedinstvena prodajna tačka alata ogGPT nije samo sigurnost. „Želeli smo da imamo funkcije koje će odgovarati našim zahtevima”, kaže Anja. Na primer, pomoćni alat veštačke inteligencije može da sažme sadržaj neke dugačke e-poruke. A alat ogGPT već koristimo za pisanje biltena. Dok su ranije čitaoci biltena dobijali samo naslove koji su se povezivali s daljim sadržajem, sada imaju pristup konciznim sažecima sadržaja. To predstavlja značajan napredak za koji bi bilo potrebno previše vremena da se odradi ručno.
Portrait of the female expert Anja Körber, Head of Artificial Intelligence & Automation in the Otto Group, with a braid and blazer.

Želeli smo da stvorimo rešenje koje će biti prilagođeno potrebama naše grupacije uz fokus na sigurnost i zaštitu podataka.

Anja Körber
šefica odeljenja za veštačku inteligenciju i automatizaciju, Otto Group
Pored toga, internim rešenjem isključujemo strah od kontakta među zaposlenima kojima bi uključivanje generativne veštačke inteligencije u njihov svakodnevni rad trebalo da postane deo svakodnevice. „Zahvaljujući internom rešenju, izgradili smo interni tim stručnjaka i stvorili sopstvenu zajednicu. Ta zajednica mnogim zaposlenima pre svega uliva dobar osećaj koji im govori: ako ne možeš da pronađeš rešenje, pitaj svoje kolege”.

Interna generativna veštačka inteligencija takođe je korisna za EOS kao povezanu kompaniju grupacije Otto, kaže Januš Skubac, direktor za sigurnost informacija grupacije EOS. Početni interni projekti su već pokrenuti. „Smatram da ćemo i u budućnosti koristiti ogGPT”, kaže Januš, „ali da su prepreke kojima je izložena zaštita podataka u upravljanju potraživanjima izuzetno velike”. Kada, na primer, dobijemo nenaplative kredite, dobijamo pristup podacima koji su posebno vredni zaštite”. Iz tog razloga, EOS podleže dalekosežnijim pravilima u poređenju s drugim kompanijama, a često i u smislu ugovornih zahteva naših partnera, kaže Januš: „Zbog toga treba pažljivo da proverimo da li tehnologija treba ispuniti dodatne zahteve”.
Cybersecurity expert Janusch Skubatz, Chief Information Security Officer of the EOS Group, with brown hair and white shirt

Zahtevi na internetu ne bi trebalo da uključuju poslovne informacije koje nisu namenjene spoljnom svetu.

Janusch Skubatz
direktor za sigurnost informacija grupacije EOS
Sve dok kompanije ne mogu koristiti sigurnu internu verziju generativne veštačke inteligencije, Januš savetuje korisnicima u svim granama industrije da poštuju osnovna pravila. EOS i grupacija Otto zajedno raspolažu smernicama za veštačku inteligenciju, koje se primenjuju na sve zaposlene. 

Izvod iz smernica za veštačku inteligenciju grupacije EOS

  • Delujte odgovorno! Unosite podatke u javne sisteme za veštačku inteligenciju samo ukoliko bi bilo sasvim prihvatljivo da se ti podaci objave i na internet stranicama kompanije.
  • Budite obazrivi! Odgovori koje generiše veštačka inteligencija mogu biti pristrasni, netačni ili neprikladni. Uvek proveravajte rezultate koje generišu alati veštačke inteligencije.
  • Pazite! Nikada nemojte davati svoje podatke za prijavu (korisničko ime, lozinku) alatima veštačke inteligencije i uvek držite budno oko nad svim mogućim „phishing” prevarama.
  • Zatražite pomoć! Obratite se svom lokalnom službeniku za sigurnost informacija kada ne znate da li vam je dozvoljeno da koristite određene podatke ili koji alat veštačke inteligencije je bezbedan.
Međutim, Januš veruje da je najznačajniji faktor redovna interakcija s generativnom veštačkom inteligencijom: „Iskustvo je preduslov za razvijanje osećaja za tehnologiju i kvalitet rezultata”. Tako se mogu izbeći rizične situacije poput one koja se desila u Samsungu i iskoristiti ogroman potencijal.

Želite li da razgovarate o individualizovanoj generativnoj veštačkoj inteligenciji? Odmah nam se obratite.  

Zasluga za sliku: EOS