Finansijska održivost - EOS u Srbiji
Young woman in white blouse stands on a gallery in front of a high glass façade and looks at her smartphone.

Financial sustainability

EOS podržava jake, obavezujuće industrijske standarde i smernice odgovornosti. Primenjujemo stroge kriterijume kada određujemo cenu kupovine portfolija, a pravimo i druga ulaganja.

Digital Responsibility & Cyber Security: Kako EOS štiti osetljive podatke

Podaci su osnova poslovanja grupacije EOS. Zbog toga zapošljavamo oko 90 ljudi širom grupacije, koji neprekidno unapređuju zaštitu podataka i bezbednost informacija. Uz pomoć alata za praćenje, samo u 2022/2023. godini smo uspeli da prepoznamo i zaustavimo oko 600 pokušaja napada. U sklopu novog programa „Iron EOS”, trenutno uspostavljamo sistem zaštite koji će nam omogućiti da na brz i koordinisan način odgovorimo na kibernetičke napade širom grupacije.
Close up of a man going through a data analysis on a tablet

Business Ethics & Safeguard Compliance: Kako doprinosimo oblikovanju našeg sektora

Grupacija EOS je uključena u 23 evropska udruženja za naplatu dugova i različite inicijative kako bi doprinela stvaranju strogih i obavezujućih smernica sektora za naplatu dugova. 

Da bi se uklonile nepravilnosti, grupacija EOS takođe upravlja platformom koja uzbunjivačima nudi zaštićen prostor i koja je uključena u mehanizme grupacije Otto. Na toj platformi, zaposleni, dobavljači, pružaoci usluga i kupci mogu prijaviti kršenje usaglašenosti u EOS-u i u grupaciji Otto. Nijedan od pet slučajeva prijavljenih u 2022/2023. godini nije bilo značajan niti je zahtevao preduzimanje protivmera.
EOS in the UN Global Compact: Alisha Kumar and Sibylle Weingart discuss the CR strategy of EOS.

Udruženi rad na održavanju visokih standarda

Svojim članstvom u brojnim nacionalnim i međunarodnim udruženjima, EOS aktivno doprinosi osmišljavanju i primeni etičkih standarda u našoj grani industrije.

Responsible Acquisition of Portfolios & Partnerships:  Ispravne vrednosti tokom saradnje

Poslovanje nenaplativim kreditima zahteva visok stepen odgovornosti. U okviru grupacije Otto kao porodične kompanije, takođe pazimo na cene koje će dugoročno zadovoljiti interese i etičke standarde svih strana. Na primer: Tokom trogodišnjeg razdoblja, EOS će u saradnji s podružnicom Svetske banke International Finance Corporation (IFC) uložiti više od 100 miliona evra u nenaplative kredite i nekretnine u Istočnoj Evropi, u skladu sa standardima ESG (Environmental, Social and Governance). 

EOS primenjuje stroge kriterijume i prilikom biranja svojih partnera i kupaca. To ne uključuje samo redovne provere partnera i kompanija u pogledu rešavanja pitanja poput ljudskih prava, pranja novca i korupcije, već i crne liste naše industrije.

Naš Code of Conduct za pružaoce usluga, koji uključuje ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih nacija i klauzule iz Zakona o dužnoj pažnji u lancu snabdevanja, obezbeđuje pošteno poslovanje s dobavljačima i od strane dobavljača.
During an official ceremony on September 20, 2022, representatives of IFC and EOS formalized their collaboration on the purchase of NPLs and distressed real estate in Eastern Europe. Marwin Ramcke, Vittorio Di Bello, Carsten Tidow, Ariane Di Iorio

Naš Code of Conduct: jasna pravila za pravednu interakciju

Uz naš Code of Conduct stvaramo obavezujuće obaveze za nas u pogledu naših svakodnevnih aktivnosti. Definisana načela ponašanja pouzdana su referentna tačka za naše zaposlene, kupce i partnere i dostupna su svima na internet stranicama kompanija EOS-a. Stalno radimo na usavršavanju našeg Pravilnika ponašanja. Njegova posebnost je što blisko odražava stvarnost ciljne grupe za koju je stvoren. Kao prilog ovog dokumentu, svojim zaposlenima nudimo module za učenje vezane za ovu temu.
Preuzmite odmah
CSR pregled