Izvršni direktor EOS Grupe, Klaus Engberding: "Naša strategija daje rezultate"

Indikator ključnih performansi za 2019/20 godinu, u godišnjem finansijskom izveštaju, pokazuje da su performanse EOS Grupe na zavidno visokom nivou. Šta je tajna uspeha? Koje prepreke je potrebno prevazići u budućnosti kako bi se održao kontinuitet? Klaus Engberding, CEO Grupe, podelio je samo neke tajne uspeha.

ВремеВреме
  • Fiskalna 2019/20 godina bila je najuspešnija godina u istoriji EOS Grupacije.
  • Glavni pokretači uspeha bili su investicije u obezbeđen i neobezbeđena potraživanja, kao i investicije u digitalizaciju i promenu poslovne kulture kompanije.
  • In the last financial year more than EUR 25 million were invested in technology, a crucial success factor.
  • Tokom protekle, finansijske godine 25 miliona evra uloženo je u tehnologiju, što će se pokazati kao jedna od ključnih investicija koje su doprinele ostvarivanju istorijskih rezultatat za Grupu.
  • Najveći izazovi bila transformacija kompanije. Optimizacija procesa dovela je do velikih promena, i možemo da se pohvalimo da je Grupa odgovorila izazovima i postala kompanija koja je spremna da uči i brzo reaguje optimizacijom na otvoren i brz protok informacija.

Gospodine Engberding, molim Vas da nam opišete proteklu finansijsku godinu u nekoliko rečenica. Koje su tri ključne reči koje su je obeležile?

Moje kolege i ja sa ponosom gledamo na proteklu godinu koja je bila najuspešnija finansijska godina u istoriji EOS Grupe. Nije u pitanju samo prihod i zarada, već i tri aspekta na kojima smo mnogo radili: digitalizacija, tehnološki profres i korporativna kultura. Veoma sam ponosan na EOS tim!

Koji aspekt poslovanja je najviše doprineo prošlogodišnjem uspehu?

Veštine, posvećenost, način razmišljanja i pristup naših zaposlenih. Ovakav pristup doveo je do neverovatnih rezultata na tržištu u Istočnoj Evropi, zbog čega im “skidam kapu”. Ništa manje nismo uradili ni u Zapadnoj Evropi, kao i u Nemačkoj gde smo ponovo ostvarili neverovatan uspeh i održali visko nivo poslovanja iz proteklih godina.

Naša kompanija posluje na teritorije 26 zemalja širom sveta, što predstavlja veliku prednost I još jedan faktor u postizanju vrhunskih rezultata. Takođe, hteo bih da se zahvalim velikom broju ljudi koji neprestano radi u različitim odeljenima naše glavne ispostavke. Njihova podrška i ekspertiza stvaraju uslove za neometano poslovanje. Jasno je da je sve rezultat timskog napora.
Annual Report 2019/20: total revenue in fiscal 2019/20

Prema Vašem mišljenju, šta čini EOS boljom kompanijom od ostalih?

Ne mogu da kaže šta radimo bolje od drugih kompanije, zato što nemam kompletan uvid u način poslovanja ostalih kompanija. Ono što sa sigurnošču znam jeste šta mi radimo dobro, a to je da razumem naše polje poslovanja na najbolji mogući način. Pozudani smo i fer partneri u poslovnom odnosu. Imamo neverovatno mnogo iskustva i pioniri smo digitalizacije u našoj oblasti. Mnogo polažemo na dobroj proceni, usavršavamo je tokom našeg poslovanja i mislim da je to možda i ključni factor zbog čeka smo izuzetno stabilna kompanija. Sve ove prednosti ne čine nas samo cenjenim od strane naših poslovnih partner, već nas čine i veoma poželjnim poslodavcem.

Ovaj video-zapis pruža YouTube. Klikom na dugme „Prihvatiˮ, dajete svoju saglasnost da YouTube postavi kolačiće na krajnjem uređaju koji koristite, kao i da vrši obradu vaših podataka o ličnosti, ako je potrebno. Za više informacija o upravljanju korisničkim podacima pogledajte politiku privatnosti kompanije YouTube na: https://policies.google.com/privacy?hl=sr

Prihvati
alarm video_zoom_boxvideo_zoom_box
Annual Report 2019/20

EOS je delom fokusiran na upotrebu tehnologije u poslovanju. Šta se događa u tom polju?

Inteligentne mašine, kao i veštačk inteligenicija nisu samo aktuelni pojmovi u EOS-u, već i specifični projekti. Samo tokom protekle finansijske godine uložili smo 25 miliona evra u tehnološki napredak našeg poslovnog sistema. Mi želimo da naši zapolseni lakše rade svoje poslove. Uz asistenciju svi mogućih analiza podatak koje se vrše pomoću različitih tehnologija, koje će da predvide situaciju i predlože najbolji mogući korak u rešavanju situacije. Zbog toga, uspostavljamo naš “Analitički centar” koji će se vršiti ovakve analize. Dok pričamo, to se upravo dešava u Nemačkoj i Francuskoj i prvi rezulati su pokazali veliki značaj i vrednost ovakve tehnologije. Takođe, razvijamo potpuno novi sistem za naplatu potraživanja. Ovi projekti čine največu IT investiciju u istoriji poslovanja EOS Grupe.
We are a globally connected financial investor driven by technology and entrepreneurial spirit.
Klaus Engberding

Ključna tačka EOS vizije jeste da je kompanija finansijski investitor. Kako se razvija situacija u tom polju poslovanja?

Za sada, naša strategija daje rezultate. U fokusu 2020. , ali i narednih godina biće upravo taj aspekt, EOS kao finansijski investitori. Ne pretendujemo da postanemo najveći investitori, pa čak ni veliki kao private akcionarske kompanije ili fondovi, već da ulažemo pametno i održivo u portfolija potraživanja. Da bismo uopšte mogli da izvršimo ovakav vid investicija i samim tim učestvujemo u “trci” na tršištu, potrebno je da uspostavimo modele finansiranja koji su nezavisni od naše matične kompanije, što smo uspeli i da uradimo.

Lično, za Vas, koji su najveći izazovi u biznis modelu EOS Grupe?

Tržišta na kojima EOS Grupa posluje imaju velike potencijale za rast u narednih nekoliko godina. Kako bismo iskoristili ovaj potencijal, nisu nam potrebni samo finansijski resorsi, koje smo pomenuli, već i kontinuirani rast produktivnosti, kako bismo ostali konkurentni. Jedan od načina kako bismo to postigli jeste da se takmičimo za najbolje ljude, u čemu je EOS već u veoma dobroj poziciji. Ostale metode su digitalizacija i odgovor kompanije na zahteve brzine vremena u kojem poslujemo.

Koliko je EOS Grupa odgovorila na brzinu vremena u kom posluje?

"Odzivnost” je velika prilika, ali i veliki izazov. Tehnološke promene dovele su do toga da se svi procesi odvijaju sve brže i brže, dok se vreme za reagovanje na zahteve znatno smanjilo. U protekle dve godine, postali smo dosta brži i fleksibilniji kao organizacija, ali postoji još uvek veliki potencijal koji možemo da iskoristimo kako bismo se unapredili.

Kako se "crpi" taj potencijal?

Tu bih se fokusirao na dva aspekta. Bitno je unaprediti i razviti organizacione i partnerske modele, sarađivati sa start-up kompanijama i učiti od njih. “Agilne” saradnje, “ravan” hijerarhijski model i način razmišljanja zasnovan isključivo na omogućavanju, uključivanju i osnaživanju glavnih instrumenata razvoja zaposlenih i ogranizacije omogućava nam brzi odgovor na razvoj događaja. U tom kontekstu, start-up kompanije su veoma važne. Ideje koje razvijaju, ne samo da nam pomažu u našim naporima u procesu digitalizacije, već nas dodatno “guraju” da preispitamo naše proizvode i procese. Takavi procesi donose benefit kako EOS Grupi, tako i našim deoničarima, finansijskim partnerima, klijentima i zaposlenima, kojima fleksiblni procesi dozvoljavaju da daleko lakše usklade svoj posao, porodicu i slobodno vreme.

Uticaj pandemije koronavirusa na sledeću fiskalnu godinu?

Mislim da ne postoji kompanija koja na neki način nije pogođena trenutnom krizom, pa tako i EOS Grupa. Pandemija je nastupila odmah nakon najbolje poslovne godine u istoriji kompanije, zbog čega smo u dobroj poziciji. U pravom trenutku smo preuzeli sve finansijske mere kako bismo se prilagodili situaciji. EOS Grupa će prevazići situaciju i izaći iz nje kao stabilna kompanija, jer mi u ovome vidimo i priliku za nove poduhvate. I pre samog početka pandemije koronavirusa, uspeli smo da obezbedimo sve uslove za rad od kuće za 90% naših zaposlenih, u veoma kratkom vremenskom roku. Mnogo smo naučili tokom krize. “Nova normalnost”, tačnije vreme nakon prolaska pandemije, biće kombinacija “dobrog starog” i “dobrog novog”. EOS Grupa vidi u tome šansu za poboljšanjem, koja nam se nikada ne bi ukazala pre početka pandemije.

Ukoliko želite da saznate više, slobodno nas kontaktirajte

EOS Matrix d.o.o.

Petar Nikolić
Specijalista za marketing i komunikacije

Milutina Milankovića 1i
11070 Belgrade
Serbia

Telefon: +381 63 8660 956
Mobilno: +381 11 33 00 7333

p.nikolic@eos-serbia.com

Javite nam se

Photo credits: Jann Klee / EOS