• Grupacija EOS je poboljšala svoje rezultate i obime ulaganja u poslovnoj godini 2022/2023.
  • Tom uspehu su doprineli međunarodna saradnja, digitalizacija i raznolikost.
  • Posvećenost društvenim temama i održivosti zauzima sve važniju ulogu.
Pozitivan razvoj po pitanju rezultata i obima ulaganja. Šta je doprinelo ovom uspehu? Kakva je situacija u različitim regionima u kojima posluje grupacija EOS? I koji su sledeći ciljevi?

O tome u intervjuu govore Marvin Ramke, predsedavajući rukovodstva i izvršni direktor Justus Heking-Feltman, odgovoran za finansije, dr Andreas Vicig, odgovoran za region Zapadne Evrope, Karsten Tidov, odgovoran za region Istočne Evrope, i Andreas Krop, odgovoran za Nemačku.

Grupacija EOS je poslovnu godinu 2022/2023. zaključila sa prihodom od 446 miliona evra (EBITDA) i ulaganjima u visini od 1,2 milijarde evra. To su značajna povećanja u odnosu na prethodnu godinu. Da li je to moglo da se predvidi?

Marvin Ramke:
Uzimajući u obzir napetu međunarodnu političku i makroekonomsku situaciju, ovo nismo mogli da očekujemo. Od početka 2022. godine, teme poput rata, energetske krize i inflacije oblikovale su sve naše živote. Bilo je teško da se predvidi kako bi stvari mogle da se razvijaju. A uz to sam i lično bio izložen činjenici preuzimanja funkcije izvršnog direktora početkom 2022. godine. U tom trenutku je bilo nezamislivo da ćemo na kraju poslovne godine u ovako turbulentnim vremenima uspeti da ostvarimo ovakav rezultat. A to mi daje podstrek, jer sam u grupaciji EOS okružen ljudima koji su spremni da se suoče sa izazovima i to uspešno rade s puno ambicija i strasti.

Koji faktori su doprineli pozitivnom rezultatu?

Marvin Ramke:
Pre svega naši zaposleni kojima ovom prilikom izričito zahvaljujem na njihovom trudu i zalaganju. Bez njih sve ovo ne bi bilo moguće.

Zahvaljujući njihovoj posvećenosti, uspeli smo značajno da povećamo broj kupovine paketa potraživanja – čak i na onim tržištima na kojima smo u prošlosti imali poteškoće. Pored toga, bili smo izloženi novim mogućnostima za ulaganje. Primer za to je saradnja sa društvom ćerkom Svetske banke – IFC, sa kojom kupujemo obezbeđena potraživanja u istočnoj Evropi.

Justus Heking-Feltman:
Dodatno tome je da je naš portfolio nenaplativih kredita veoma širok i da obuhvata obezbeđena, ali i neobezbeđena potraživanja i nekretnine u više od 20 zemalja. To nam daje ogromnu stabilnost kao grupaciji, budući da tako ne zavisimo od pojedinačnih tržišta. Naša dugogodišnja stručnost kao kupca portfolija nenaplativih kredita i strpljenje koje imamo prema pojedinim tržištima, pokazali su se korisnim za ovu poslovnu godinu, pa smo tako napravili neuobičajeno velika ulaganja od 1,2 milijarde evra. Ovde je takođe važno da se napomene kako su naši međunarodni timovi ponovo uradili odličan posao.
Portretna fotografija Karstena Tidova, direktora grupacije EOS odgovornog za region Istočne Evrope

Međunarodnoj saradnji kao pojmu ne dajemo toliki značaj u grupaciji EOS, ali je negujemo svakog dana.

Karsten Tidov
Direktor grupacije EOS odgovoran za region Istočne Evrope

Kako se poslovanje razvijalo u pojedinačnim regionima?

Karsten Tidov:
U istočnoj Evropi smo u protekloj poslovnoj godini ostvarili najbolji rezultat u istoriji našeg društva. S obimom ulaganja od gotovo 400 miliona evra, uspeli smo da prevaziđemo visoku vrednost ulaganja iz prethodne godine. Dobar primer za to je Bosna i Hercegovina, gde smo uspeli u velikoj meri da proširimo obim obezbeđenog poslovanja. Jedan od mojih ličnih vrhunaca smatram tržište u Grčkoj, na kom smo već duže vreme izloženi poteškoćama. Zahvaljujući odličnom timskom radu, uspeli smo da nabavimo velik paket neobezbeđenih nenaplativih kredita. Uz to želim da istaknem i našu saradnju sa društvom ćerkom Svetske banke – IFC, sa kojim jačamo naše aktivnosti kao održivi investitor na tržištu nenaplativih kredita. Prilikom izbora i obrade nenaplativih kredita, posebnu pažnju posvećujemo ekološkim i društvenim aspektima, kao i aspektima upravljanja. To su odlični primeri kako pojam međunarodne saradnje u grupaciji EOS ne smatramo samo popularnim, već našu međunarodnu saradnju svakodnevno i negujemo.

Kako izgleda situacija u zapadnoj Evropi?

Andreas Vicig:
Jednako pozitivno. I u ovom regionu smo uspeli da ostvarimo veoma visoke vrednosti sa više od pola milijarde evra ulaganja. Ovde posebnu pažnju posvećujemo tržištima Francuske i Španije. Ali isto tako i Portugalije. U toj zemlji smo naše nacionalno društvo osnovali tek 2022. godine, a danas imamo čak 20 zaposlenih, koji aktivno posluju na portugalskom tržištu nenaplativih kredita i koji su uspeli da obave prve kupovine nenaplativih kredita. To smatramo zaista munjevitim početkom. U tome je veliku ulogu odigrala i primena sistema Kollecto+, pomoću kojeg vršimo naplatu potraživanja i koji već koristimo u nekoliko zemalja grupacije EOS, čime stvaramo važne sinergije. Sledeći naš korak je primena ovog sistema u Belgiji i Nemačkoj.

Kakva je situacija u Nemačkoj?

Andreas Krop:
Nemačko tržište nenaplativih kredita je najutemeljenije od svih tržišta nenaplativih kredita na kojima smo aktivni kao grupacija. Zbog toga njega smatramo veoma izazovnim. Na tržištu postoji mnogo konkurenata zbog kojih je i nivo cena za portfolija visok. To je jedan od razloga zašto stalno optimizujemo naše procese i troškove, tako da možemo da delujemo efikasnije i da pratimo napredak na tržištu. Pritom je i ovde povezivanje sa sistemom Kollecto+ važan korak. U Nemačkoj će ovaj postupak da se izvrši u naredne dve do tri godine.

Koje druge teme su u protekloj godini bile važne za grupaciju EOS?

Marvin Ramke:
Izuzetno je važna i naša spoznaja različitosti. U grupaciji je zaposleno više od 6.000 pojedinaca u 24 zemlje. Svaki od njih ima svoja sopstvena iskustva i donosi svoje veštine i kulturne uticaje. Ako ove ljude stavimo u isti tim, tada kreativnost nema granica. To doprinosi razvoju ideja koje zaista prave razliku i koje su grupaciji EOS pomogle da postigne ovako dobar rezultat.

Po prvi put grupacija EOS objavljuje kombinovani godišnji izveštaj i izveštaj o održivosti zajedno sa poslovnim podacima, koji se zasniva na standardima Globalne inicijative za izveštavanje (GRI). Da li to znači da je tema korporativne odgovornosti dobila još više na značaju?

Marvin Ramke:
Uvek smo govorili kako za nas naplata dugova znači preuzimanje odgovornosti. Stoga je korporativna odgovornost već duže vreme tema od velike važnosti, a postaje sve važnija. Želimo da pokažemo kako nećemo samo da najavljujemo, već i da svakim danom želimo da budemo malo bolji. Standardi Globalne inicijative za izveštavanje nam pomažu transparentno da izveštavamo o tome koliko je naše delovanje održivo i šta nudimo na polju korporativne odgovornosti.

Koji su primeri za to iz protekle poslovne godine?

Andreas Krop:
Važnu ulogu u tome igra pravedno ophođenje prema potrošačima koji ne ispunjavaju obaveze. Želimo da im pomognemo da se što pre izvuku iz svojih dugova. Za to, primera radi, koristimo lako razumljiv jezik kada komuniciramo sa njima, a uz to im nudimo i usluge anonimnog plaćanja u trenutku koji im odgovara. Na nemačkom servisnom portalu potrošači takođe mogu sami da odrede iznose svojih rata.

Još jedna oblast naše odgovornosti je dalji razvoj grupacije EOS kao poslodavca. Na primer, naši zaposleni u Nemačkoj mogu bolje da usklade svoj posao i svoje slobodno vreme zahvaljujući našoj ponudi hibridnih modela rada.

Andreas Vicig:
Uloga poslodavca je takođe zadržavanje zaposlenih na duže vreme. Pružamo mogućnosti ličnog napretka osoba kao fizičkih lica, ali i kao zaposlenih. Za to nudimo brojne ponude i inicijative poput platforme za učenje namenjene svim zaposlenima pod nazivom „Masterplanˮ ili NXT program upravljanja talentima koji je prošle godine 92 talentovanim osobama iz 17 zemalja ponudio individualne mogućnosti daljeg razvoja. A uz to su naši zaposleni takođe primenili širok spektar održivih projekata, koji su bili od koristi za našu grupaciju, životnu sredinu ili društvo u celini – od zatvorenih bašta do finansijskog obrazovanja dece.
Portretna fotografija Marvina Ramkea, predsedavajućeg rukovodstva grupacije EOS

Naši zaposleni su naš najveći pokretač inovacija i ključni razlog našeg uspeha.

Marvin Ramke
Izvršni direktor grupacije EOS

Kakva su predviđanja za sledeću poslovnu godinu?

Justus Heking-Feltman:
Naš cilj je da nastavimo da kupujemo portfelje duga i vratimo novac u ekonomiju. Uzimajući u obzir kontinuiranu političku i makroekonomsku neizvesnost, ostajemo verni pristupu koji se dokazao: strpljivost i odgovorno poslovanje.

Karsten Tidov:
Nećemo da stajemo nakon uspešne godine, već nastavljamo da gledamo unapred. Pritom je od suštinskog značaja da uspostavimo način razmišljanja usredsređen na rast: želimo da podstaknemo naše zaposlene da budu otvoreni za nove stvari i da češće izlaze iz svoje zone udobnosti. Ovde takmičenje u inovacijama, koje je protekle godine donelo mnoge uzbudljive ideje, predstavlja odličan primer za to. Takođe želimo dodatno da produbimo međunarodnu saradnju i razmenu najboljih praksi.

Marvin Ramke:
Mogu samo da se složim sa Karstenom i želim još jednom da ponovim: naši zaposleni su naš najveći pokretač inovacija i ključni razlog našeg uspeha. Makroekonomsko okruženje će i dalje da ostane napeto u poslovnoj godini 2023/2024. i doneće nam nove izazove. Naš cilj je da u poslovnoj godini 2023/2024. zadržimo ili pak poboljšamo svoju top 3 poziciju na tržištima koja su relevantna za nas. Ako nastavimo kao dosad, prilično sam uveren da ćemo u tome i uspeti.

Želite li više informacija? Slobodno nam se obratite!

Lara Flemming, Senior Vice President Corporate Communications & Marketing at EOS

EOS Holding GmbH
Corporate Communications & Marketing

Lara Flemming
Senior Vice President Corporate Communications & Marketing

Steindamm 71
20099 Hamburg
Germany

l.flemming@eos-solutions.com

Javite nam se

Carina Bonde, Corporate Communications & Marketing

Carina Bonde
Corporate Communications & Marketing

Telefon: + 49 173 2979331

c.bonde@eos-solutions.com

Javite nam se

Photo credits: EOS