• Kollecto+, kao naš glavni sistem naplate, pospešuje efikasnost Grupe EOS.
  • Dizajn platforme omogućava kompanijama da daju svoj doprinos razmeni znanja i iskustva.
  • Timovi stručnjaka obezbeđuju brzu primenu i neprekidno poboljšanje.
Jednom mesečno, zaposleni iz različitih kompanija EOS-a se sastaju u pozivnom centru: U određenim aspektima to takođe predstavlja susret dva sveta, jer u „Pozivu zajednice Kollecto+” kadrovi iz Odeljenja za informacione tehnologije i Operativnog odeljenja razgovaraju jedni s drugima. Dve različite oblasti ujedinjene jednim ciljem: Kako standardizovati procese naplate i postati efikasniji na međunarodnom nivou?

Ovaj video-zapis pruža YouTube. Klikom na dugme „Prihvatiˮ, dajete svoju saglasnost da YouTube postavi kolačiće na krajnjem uređaju koji koristite, kao i da vrši obradu vaših podataka o ličnosti, ako je potrebno. Za više informacija o upravljanju korisničkim podacima pogledajte politiku privatnosti kompanije YouTube na: https://policies.google.com/privacy?hl=sr

Prihvati
Cristian Musat, Managing Director EOS Technology Solutions video_zoom_boxvideo_zoom_box
Interview Cristian Musat
ПрекидајПрекидај
Interview Cristian Musat

Platforma za naplatu dugova za celu Grupu EOS pruža korist na globalnom nivou

Sistemi naplate kamen su temeljac kompanija za naplatu dugova. Oni operativnom osoblju pružaju sve važne podatke o neizmirenim potraživanjima poput plaćenih iznosa, pokušaja kontaktiranja ili proračuna za planove plaćanja u ratama. Prvobitno je svaka kompanija EOS-a imala svoj sistem, sve dok EOS-u u Rumuniji nije povereno da razvije Kollecto+, softverski program koji standardizuje postupke.

Tim od prvobitno deset stručnjaka u međuvremenu se proširio na 76 članova. A sistem koji je razvio predstavlja savršen primer prekogranične saradnje, budući da je Kollecto+ izrađen kao platforma na internetu, na kojoj sva društva povezana sa sistemom mogu doprineti svojim iskustvima. „Time standardizujemo postupke, koristimo sinergije i postupak naplate činimo efikasnijim”, kaže Kristijan Musat, izvršni direktor društva EOS Technology Solutions, koji je „mozak” projekta od samog početka.

Korišćenje iskustava drugih zemalja

Šta to tačno znači pokazalo se, primera radi, tokom prenosa novog čvorišta podataka kompanije u oblak, kaže Reinaldo Gonsales Pedreira, menadžer strateškog projekta EOS-a u Španiji, gde će se primeniti sistem Kollecto+ do kraja 2023: „EOS u Hrvatskoj već je uspešno sproveo ovaj prenos. U EOS-u u Španiji sada se možemo osloniti na njihova iskustva, a isto će moći i sve druge kompanije EOS-a koje će postati deo sistema.”

„Slični su od 80 do 90 odsto zadataka i izazova s kojima se suočavaju različite kompanije EOS-a”, dodaje Mirjana Ćevriz. Mirjana je poslovna analitičarka EOS-a u Srbiji i članica programa K+ Experts – tima stručnjaka s dobrim poznavanjem sistema Kollecto+, kao i ekspertizom u veoma različitim oblastima poslovanja EOS-a, kao što su poslovni korisnici, razvoj ili podaci i analiza. To omogućuje timu da pruži podršku kolegama iz EOS-a širom sveta primenom i daljim razvojem sistema Kollecto+. Mirjanino iskustvo možemo sažeti ovako: „Umesto gubljenja vremena i snage u pojedinačnim kompanijama, mi pomažemo jedni drugima. To znači da nema potrebe da svaka kompanija počinje od nule pri pokretanju svakog novog postupka.”
Na fotografiji je prikazan Reinaldo Gonsales Pedreira, menadžer strateškog projekta EOS-a u Španiji.
Na fotografiji je prikazana Mirjana Ćevriz, poslovna analitičarka EOS-a u Srbiji i članica tima K+ Experts.

Umesto gubljenja vremena i snage u pojedinačnim kompanijama, mi pomažemo jedni drugima. To znači da nema potrebe da svaka kompanija počinje od nule pri pokretanju svakog novog postupka.

Kristijan Musat
Izvršni direktor EOS International BVG-a ujedno je i „mozak” projekta Kollecto+.

Uzimanje pojedinačnih posebnosti u obzir

Uprkos svim zajedničkim odlikama sistema, modularan dizajn omogućava prilagođavanje različitih pojedinačnih razlika između kompanija. One se sastoje od različitih potreba u pogledu tržišta i kupaca, različitih zakonskih odredbi i prilagođenih pristupa potrošačima neplatišama iz svake zemlje posebno.

Sistem takođe pruža osnovu za digitalizaciju postupaka, kaže Kristijan: „U sistemu Kollecto+, mnoge se odluke donose automatski kroz označivače u sistemu. Alatke koje sistem daje omogućavaju potrošačima i kupcima uživanje u potpuno digitalnom iskustvu koje nastojimo neprekidno da poboljšavamo.”
Od 2023. godine, Kollecto+ je u celosti primenjen u sedam od 24 zemlje u kojima posluje EOS. U Španiji će uvođenje sistema biti završeno 2023. godine, a u naredne dve godine slede i Slovačka, Grčka, Poljska, Belgija i Nemačka. Tim stručnjaka iz Odeljenja za informacione tehnologije EOS-a u Rumuniji neprekidno poboljšava sistem. „Pored svih merljivih uspeha, posebno sam zadovoljan atmosferom koju smo stvorili u celoj Grupi EOS,” kaže Kristijan. „Više ne razmišljamo samo u okviru svojih odeljenja i zadataka, već međusobno radimo na međunarodnom nivou. Time sistem Kollecto+ pokazuje da tehnologija nije sposobna samo da pokrene postupke već i da podstakne korporativnu kulturu.”

Efikasna naplata širom sveta

Da li biste želeli da poverite upravljanje svojim potraživanjima kompaniji koja može da jamči iste standarde i efikasnost na međunarodnom nivou?

Rado ćemo vas povezati.
Carina Bonde, Corporate Communications & Marketing

Carina Bonde
Corporate Communications & Marketing

Telefon: + 49 173 2979331

c.bonde@eos-solutions.com

Javite nam se

Snimak glave pokazuje Kristijana Musata, izvršnog direktora EOS International BVG i „mozga” projekta Kollecto+.

Cristian Musat
Managing Director EOS Technology Solutions

Telefon: +491628885714

c.musat@eos-group-int.com

Photo credits: EOS