• EOS je specijalizovan za upravljanje međunarodnim potraživanjima.
  • Platforma se koristi za celu grupaciju za brzo dodeljivanje slučajeve lokalnim stručnjacima u više od 180 zemalja.
  • EOS je u ime kompanije za iznajmljivanje automobila Herc sveukupno obradio 39.000 nepodmirenih potraživanja u roku od dve godine.
Sa lokacijama u devet zemalja i klijentima iz 155 zemalja, kompanija za iznajmljivanje automobila Herc je dobro pozicionirana na međunarodnom nivou. Ali ova međunarodna zastupljenost donosi ogromni izazov: potraživanja od klijenata širom sveta koji ne otplaćuju svoje kredite se moraju naplatiti. Herc je doneo odluku da angažuje spoljne logističke i pravne pružaoce usluga koji će se baviti time. Od 2021. godine, EOS u fiducijarnom svojstvu naplaćuje zaostala potraživanja nastala u devet zemalja: u Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Švajcarskoj, Holandiji, Belgiji, Španiji, Italiji, Francuskoj i Luksemburgu.

EOS-ova stručnost u međunarodnoj naplati dugova je odlučujuća za Herc

Herc je najpre proučio nekoliko drugih međunarodnih opcija za naplatu dugova, objašnjava Pamela Hurigan, viši voditelj tima za naplatu u Hercu: „Došli smo do zaključka da EOS-ov profesionalni imidž i širok globalni domet najbolje zadovoljavaju poslovne potrebe Herca kao globalne kompanije koja je na usluzi klijentima širom sveta, dok istovremeno osigurava profesionalnu usredsređenost na klijente.”

EOS je proteklih decenija stekao značajno stručno znanje u prekograničnim slučajevima, tj. u naplati prekograničnih potraživanja. Sa kompanijama u 24 zemlje i partnerima na svim kontinentima, EOS pomaže poveriocima da povrate dugove u 180 zemalja širom sveta. Svaki partner prolazi kroz obuku EOS-a i obavezuje se da će poštovati visoke standarde grupacije.
A portrait photo of Slavomír Salát, Sales Director EOS KSI, Slovakia

U saradnji sa Hercom, takođe smo mogli da testiramo svoje kapacitete i optimizujemo neke od naših procesa. Sa Hercom kao klijentom, postali smo još stručniji.

Slavomir Salat
Direktor prodaje za EOS KSI u Slovačkoj
Kakvu korist imaju klijenti od ovoga? Oni šalju slučajeve samo jednoj lokaciji. Upravljanje potraživanjima je možda aktivno na globalnom nivou, ali se kontroliše centralno: pritiskom dugmeta na platformi EOS Global Collection, podružnica EOS-a u Slovačkoj prosleđuje sve zadatke kompanije Herc drugim podružnicama i partnerima EOS-a, koji zatim prikupljaju potraživanja na lokalu u lokalnoj valuti.

Digitalno znanje i umeće za pojednostavljene prekogranične procese

„Zahvaljujući našem IT znanju i umeću kao i automatizovanom interfejsu na platformi EOS Global Collection, lako možemo da obradimo hiljade međunarodnih slučajeva za naplatu dugova”, kaže Slavomir Salat, direktor prodaje za EOS KSI u Slovačkoj: „Kroz našu saradnju, takođe smo mogli da testiramo svoje kapacitete i optimizujemo neke od naših procesa. A tu saradnju neprekidno poboljšavamo i naša stopa uspeha je iz meseca u mesec sve veće.”

Herc od toga ima još jednu dodatnu korist, dodaje: „Za razliku od mnogih naših suseda, Slovačka je u evrozoni, tako da poslujemo u istoj valuti kao i većina zemalja u kojima pružamo usluge Hercu.” Kompanija za iznajmljivanje automobila takođe ceni interaktivnu prirodu platforme EOS Global Collection. „Ona nam omogućava da pratimo, kontrolišemo i merimo troškove velikog portfolija potraživanja sa velikim obimom transakcija”, kaže Pamela Hurigan.
A portrait photo of Pamela Hourigan, Senior Team Leader Collections at Hertz

EOS-ova platforma Global Collection nam omogućava da pratimo, kontrolišemo i merimo troškove velikog portfolija potraživanja sa velikim obimom transakcija.

Pamela Hurigan
Viši voditelj tima za naplatu u Hertzu

EOS je već primio uplate iz više od 80 zemalja.

S obzirom na broj slučajeva, pregled je više nego od pomoći: Otkako smo pre dve godine otpočeli saradnju, EOS je uspeo da dobije uplate za Herc iz više od 80 zemalja. EOS je obradio ukupno 39.000 slučajeva ukupne vrednosti od deset miliona evra.

I to na veliko zadovoljstvo kompanije za iznajmljivanje automobila. „Obe strane zajedno rade na izgradnji održivog odnosa i prilagođavaju procese našim sistemima i procedurama u meri u kojoj je to moguće, zarad bolje efikasnosti”, kaže Pamela Hurigan. „Tim veoma brzo odgovara na upite i uvek je dostupan za sastanke i pozive.” Slavomir Salat to vidi kao dobitnu kombinaciju: „Sa Hercom kao klijentom, i mi smo postali još stručniji.”

Kako možete uspešno da rešite slučajeve u inostranstvu.

Želite li da saznate više o tome kako EOS dobija isplate čak i za najbeznadežnije slučajeve potraživanja širom sveta?

Kontaktirajte nas
International debt collection: Romina Rosiello-Ene, Senior Manager International Relations & Solutions at the EOS Cross-border Center in Hamburg

Romina Rosiello-Ene
Senior Manager International Relations & Solutions Cross-border

Telefon: +49 40 2850 1764

crossborder@eos-solutions.com

Carina Bonde, Corporate Communications & Marketing

Carina Bonde
Corporate Communications & Marketing

Telefon: + 49 173 2979331

c.bonde@eos-solutions.com

Javite nam se

Photo Credits: EOS / Hertz