• EOS je specijalizovan za upravljanje međunarodnim potraživanjima.
  • Mreža koja obuhvata 180 zemalja i najsavremenija tehnologija obezbeđuju efikasnu i brzu obradu.
  • Centralizovanom kontrolom slučajeva obezbeđuje se globalna usklađenost sa standardima i načelima.
Ono što se odnosi na sve nas odnosi se i na zajmoprimce koji ne otplaćuju kredite, jer postaju mobilniji i sve se češće sele, često i u druge zemlje. U takvim slučajevima zajmodavcima može biti teško da dobiju svoj novac ako klijenti više ne otplaćuju svoje kredite i oni moraju da se povuku i prekinu. Napor potreban za naplatu potraživanja u inostranstvu je velik, dok su izgledi za uspeh ograničeni.

Jedan od partnera koji sarađuje sa EOS-om još od 1980-ih je kreditna institucija Komerc banka (Commerzbank) sa svojim inostranim poslovanjem. Izabrani prekogranični krediti se dodeljuju EOS-u.

Međunarodna naplata dugova zahteva stručnost

„Stvari postaju složene i haotične, pogotovo kada je reč o prekograničnim potraživanjima, tj. kada zajmoprimci uzmu kredit u Nemačkoj, presele se u inostranstvo i prestanu da ga otplaćuju. „Tu u igru ulazi EOS”, objašnjava Andreas Bemenburg, šef prodaje u EOS-u u Nemačkoj i lice odgovorno za saradnju sa ovom bankom čije se sedište nalazi u Frankfurtu.
A portrait photo shows Andreas Behmenburg, Head of Sales at EOS Germany

Verovatno postoji mnogo pružalaca usluga koji mogu da naplate dugove u Nemačkoj, ali smo mi praktično jedini koji to mogu na međunarodnom nivou.

Andreas Bemenburg
Šef prodaje u EOS-u u Nemačkoj
EOS usvaja ustupljena potraživanja u svoj sistem naplate dugova i prenosi ih u druge zemlje širom sveta: „Aktivni smo u 24 zemlje u kojima imamo sopstvene kompanije za naplatu dugova i sarađujemo sa dugogodišnjim, ovlašćenim partnerima u više od 150 drugih zemalja. Verovatno postoji mnogo pružalaca usluga u Nemačkoj koji mogu da naplate dugove na nivou države, ali ih je izuzetno malo kada su u pitanju prekogranična potraživanja”, kaže Andreas.

Pouzdani lokalni partneri nude nenadmašne prednosti u odnosu na centralizovani sistem upravljanja potraživanjima, kaže Štefan Kors, viši potpredsednik EOS-a za prekogranične poslove: „Oni poznaju pravno okruženje u zemlji, znaju koji su uobičajeni oblici komunikacije i plaćanja i, povrh toga, govore taj jezik.” „Mnogi klijenti se zapanje kada čuju da smo u stanju da rešimo slučajeve od kojih su već odustali. Zahvaljujući našoj stručnosti, shvataju da novac koji su pozajmili mogu da povrate s bilo kog kraja sveta.”
A portrait photo shows Stefan Cohrs, Senior Vice President Cross-border at EOS

Mnogi klijenti se zapanje kada čuju da smo u stanju da rešimo slučajeve od kojih su već odustali.

Štefan Kors
Viši potpredsednik EOS-a za prekogranične poslove

Automatska raspodela ciljnim zemljama

Ceo proces se kontroliše na potpuno automatizovan način putem elektronske platforme Global Collection. Svi potrebni podaci relevantni za klijenta za određeno potraživanje se prebacuju na platformu i prenose u odgovarajuću zemlju u realnom vremenu. Nakon toga se direktno kontaktira zajmoprimac koji ne ispunjava svoje obaveze.

„Ako su slučajevi koje treba da obradimo uneseni u drugoj zemlji, dužniku koji ne otplaćuje svoj kredit se prvo pismo obično šalje iz našeg lokalnog sistema u roku od samo nekoliko sati”, kaže Marija Karmen Vinseiro, stručnjak za upravljanje prekograničnim partnerima i naplatama dugova u EOS-u u Švajcarskoj.

Upit u vezi sa sadržajem može da se pošalje samo jednim klikom. Potom, s druge strane, EOS-ov partner dobija kratku poruku, ali u okviru platforme, koja se prilaže relevantnom slučaju. Ne treba tražiti odgovarajuću osobu za kontakt niti tačna e-pošta, a i svi važni dokumenti se čuvaju na jednom mestu. „Vrlo je jednostavno”, kaže gđa Vinseiro i dodaje: „A to znači da smo brži. Zahvaljujući platformi Global Collection, u Švajcarskoj obrađujemo mnogo više slučajeva nego što bismo inače mogli.”
A portrait photo shows Maria Carmen Vinseiro, Cross-Border Partner Management & Collection Specialist at EOS Switzerland

Platforma Global Collection je veoma jednostavna. Zahvaljujući njoj, obrađujemo mnogo više slučajeva nego što bismo inače mogli.

Marija Karmen Vinseiro
Stručnjak za upravljanje prekograničnim partnerima i naplatama dugova u EOS-u u Švajcarskoj
Naša tehnologija i kompetentni višejezični tim u sedištu u Hamburgu osiguravaju da se sva potraživanja centralno kontrolišu i nadgledaju, ali takođe daju osnovu za jednoobraznu primenu EOS-ovih pravila i načela poput kodeksa ponašanja u svim zemljama.

EOS-ov sistem vrednosti se primenjuje širom sveta

„Godinama smo radili na izgradnji naše mreže i veoma pažljivo biramo svoje partnere”, kaže Andreas. „Redovno sprovodimo revizije u prostorijama kompanija za naplatu dugova kako bismo bolje shvatili njihove načine rada i filozofiju, obezbedili im redovne obuke i dugoročno sa njima sarađivali. Tako možemo biti sigurni da se naši standardi i sistem vrednosti poštuju.” EOS-ova visokoprofesionalna mreža i odličan tehnički standard osiguravaju da su saradnje koje gajimo vredne truda i za EOS.

„Obrađujemo preko 100.000 potraživanja godišnje u približno180 zemalja”, kaže Andreas. „To uključuje sve, od porudžbine poštom u vrednosti od 100 evra do kredita za automobile i finansiranja kuće u šestocifrenim iznosima.”

U saradnji sa nama, banke ostvaruju brojne prednosti: Stvaraju prihode od raskinutih i skoro beznadežnih potraživanja bez potrebe za akumuliranjem neophodnog znanja i umeća u svojim institucijama. A to znači da se ne moraju zamarati niti izlagati troškovima u lovu na potraživanja u inostranstvu.

Učeći jedni od drugih doprinosimo većem uspehu

Čim EOS preuzme potraživanje, naši stručnjaci istražuju najbolji način kako da ga obrade. „Ako jedna od EOS-ovih podružnica u inostranstvu uspešno primeni neke nove mere, onda to znanje i umeće deli sa svim ostalim podružnicama širom sveta u cilju stvaranja najbolje prakse”, objašnjava Andreas. „Svi učimo jedni od drugih.”

Kako u vaše ime vraćamo dugove na prekograničnom nivou.

Želite li da saznate više o tome kako EOS pronalazi rešenja čak i za najbeznadežnije slučajeve naplate dugova širom sveta?

Kontaktirajte nas
Andreas Behmenburg, Regional Sales Manager der EOS Deutschland GmbH

Andreas Behmenburg
Head of Sales

a.behmenburg@eos-deutschland.de

A portrait photo shows Stefan Cohrs, Senior Vice President Cross-border at EOS

Stefan Cohrs
SVP Cross-border Center

s.cohrs@eos-solutions.com

Javite nam se