Dobro došli na naš godišnji izveštaj 2021/22.

Saznaćete više o najvažnijim brojčanim podacima i razvojima grupacije EOS.
2021
2022
01

Ovo je kompanija EOS

Ovde ćete naći najvažnije brojčane podatke za grupaciju EOS i video-izjave celokupnog upravnog odbora.

Kompanija EOS – vaš stručnjak za upravljanje potraživanjima

Grupacija EOS je vodeći međunarodni, tehnološki orijentisan stručnjak za upravljanje potraživanjima sa više od 6000 zaposlenih u 24 zemlje. Više od 45 godina svojom operativnom ekspertizom pomažemo preduzećima kako bi mogla da se usredsrede na svoju osnovnu delatnost. Naši klijenti posluju u više različitih sektora, kao što su bankarstvo, energetske komunalne službe, nekretnine, mobilnost, osiguranje, telekomunikacije i e-trgovina.

Sažetak fiskalne godine 2021/22.

godišnjih prihoda

je ostvarila grupacija EOS tokom fiskalne godine 2021/22. To je porast od 1,6 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

miliona evra

0

EBITDA

profita pre kamate, poreza na dobit i amortizacije (EBITDA), neznatni pad u odnosu na prošlu godinu.

miliona evra

282,5

je bio obim ulaganja

je bio obim ulaganja. Grupacija EOS je povećala ulaganja u potraživanja i nekretnine za 134,3 miliona evra.

miliona evra

668,6
opslužuju otprilike 20.000 klijenata širom sveta.

zaposlenih

6.252
Grupacija EOS je prisutna u 24 zemlje.

zemlje

24

Stabilan razvoj u turbulentnim vremenima

Grupacija EOS se osvrće na solidnu fiskalnu godinu 2021/22. Kompanija EOS je zaključila poslovnu godinu sa blagim porastom prihoda uprkos ograničenjima vezanim za pandemiju, nesigurnosti planiranja i napetog konkurentnog okruženja.

Ovaj video-zapis pruža YouTube. Klikom na dugme „Prihvatiˮ, dajete svoju saglasnost da YouTube postavi kolačiće na krajnjem uređaju koji koristite, kao i da vrši obradu vaših podataka o ličnosti, ako je potrebno. Za više informacija o upravljanju korisničkim podacima pogledajte politiku privatnosti kompanije YouTube na: https://policies.google.com/privacy?hl=sr

Prihvati
video_zoom_boxvideo_zoom_box
Marwin Ramcke on the developments in the EOS Group
ПрекидајПрекидај
Marwin Ramcke on the developments in the EOS Group

Ovaj video-zapis pruža YouTube. Klikom na dugme „Prihvatiˮ, dajete svoju saglasnost da YouTube postavi kolačiće na krajnjem uređaju koji koristite, kao i da vrši obradu vaših podataka o ličnosti, ako je potrebno. Za više informacija o upravljanju korisničkim podacima pogledajte politiku privatnosti kompanije YouTube na: https://policies.google.com/privacy?hl=sr

Prihvati
video_zoom_boxvideo_zoom_box
Justus Hecking-Veltman on the financial situation of the EOS Group
ПрекидајПрекидај
Justus Hecking-Veltman on the financial situation of the EOS Group

Ovaj video-zapis pruža YouTube. Klikom na dugme „Prihvatiˮ, dajete svoju saglasnost da YouTube postavi kolačiće na krajnjem uređaju koji koristite, kao i da vrši obradu vaših podataka o ličnosti, ako je potrebno. Za više informacija o upravljanju korisničkim podacima pogledajte politiku privatnosti kompanije YouTube na: https://policies.google.com/privacy?hl=sr

Prihvati
Carsten Tidow Member of the EOS Board video_zoom_boxvideo_zoom_box
Carsten Tidow on the financial year in Eastern Europe
ПрекидајПрекидај
Carsten Tidow on the financial year in Eastern Europe

Ovaj video-zapis pruža YouTube. Klikom na dugme „Prihvatiˮ, dajete svoju saglasnost da YouTube postavi kolačiće na krajnjem uređaju koji koristite, kao i da vrši obradu vaših podataka o ličnosti, ako je potrebno. Za više informacija o upravljanju korisničkim podacima pogledajte politiku privatnosti kompanije YouTube na: https://policies.google.com/privacy?hl=sr

Prihvati
video_zoom_boxvideo_zoom_box
Andreas Kropp reviews the results for Germany
ПрекидајПрекидај
Andreas Kropp reviews the results for Germany

Ovaj video-zapis pruža YouTube. Klikom na dugme „Prihvatiˮ, dajete svoju saglasnost da YouTube postavi kolačiće na krajnjem uređaju koji koristite, kao i da vrši obradu vaših podataka o ličnosti, ako je potrebno. Za više informacija o upravljanju korisničkim podacima pogledajte politiku privatnosti kompanije YouTube na: https://policies.google.com/privacy?hl=sr

Prihvati
video_zoom_boxvideo_zoom_box
Dr. Andreas Witzig on the developments in Western Europe
ПрекидајПрекидај
Dr. Andreas Witzig on the developments in Western Europe

"Za uspeh možemo da zahvalimo svojim zaposlenima koji broje više od 6.000 i koji kompaniju EOS svakodnevno čine dinamičnijom i digitalnijom"

Marvin Ramke
Generalni direktor grupacije EOS

"Diversifikacija rizika čini nas dugoročno stabilnim partnerom za naše klijente. Pored toga, proširenjem analitičke baze podataka i unapređenom kontrolom postižemo veću efikasnost."

Justus Heking-Feltman
Finansijski direktor grupacije EOS

"Postaćemo još aktivniji na tržištu obezbeđenih problematičnih kredita – posebno što se tiče obezbeđenih dugova."

dr Andreas Vicig
Član upravnog odbora grupacije EOS odgovoran za zapadnu Evropu

"Iza inovacija stoje uvek ljudi. Zato je za nas važno da još više proširujemo mrežu."

Karsten Tidov
Član upravnog odbora grupacije EOS odgovoran za istočnu Evropu

"Uvek nastojimo da unapredimo područja poput analize podataka, pametnog softvera i agilnog rada."

Andreas Krop
Član upravnog odbora grupacije EOS odgovoran za Nemačku
02

Fiskalna godina 2021/22.

Kakav je bio razvoj prihoda i profita? Finansijski rezultati grupacije EOS opisani su ovde.

Uvidi u finansijsku godinu: Poređenje prihoda i profita

Nakon blagog pada prethodne godine, kompanija EOS je zabeležila porast od 1,6 odsto u ukupnim prihodima za finansijsku godinu 2021/22. Grupacija je ostvarila porast posebno u istočnoj i zapadnoj Evropi. Po prvi put Nemačka nije imala najviši prihod u regionu.
Tokom finansijske godine 2021/22. prihod grupacije EOS ostao je na visokom nivou, potvrđujući jake operativne rezultate tokom prošlih nekoliko godina. Uspešnim upravljanjem portfolijima kupljenim tokom prethodnih godina povećani su prihodi za prethodnu finansijsku godinu. Ali su ipak knjigovodstvene mere opreza sprovedene zbog rata u Ukrajini imale potiskujući efekat. Stoga su profit pre kamate, porez na dobit i amortizacija (EBITDA) neznatno pali.

Prihod iz godine u godinu

u miliona evra

813,7
2018/19
853,1
2019/20
792,5
2020/21
804,9
2021/22

razvoj profita (EBITDA)

u miliona evra

283,6
2018/19
343,4
2019/20
312,4
2020/21
282,5
2021/22

Konsolidovani prihod po regionima 2021/22.

u miliona evra
Udeo konsolidovanog prihoda koji su ostvarile istočna i zapadna Evropa nastavlja da raste. Uprkos neznatnom padu od pet odsto, Nemačka po rezultatima i dalje ostaje jedan od regiona sa najboljim rezultatima u okviru grupacije EOS. Pad prihoda je prvenstveno posledica oštre konkurencije na tržištu problematičnih kredita. Najoštriji pad je zabeležen na severnoameričkom tržištu, koji može da se pripiše smanjenju investicija severnoameričkih podružnica tokom godine.
804,9
Istočna Evropa
280,1
Nemačka
274,8
Zapadna Evropa
225,6
Severna Amerika
24,3

Petra Šarner-Volf: „Kompanija EOS se utemeljila kao sastavni deo grupacije Otto

Ovaj video-zapis pruža YouTube. Klikom na dugme „Prihvatiˮ, dajete svoju saglasnost da YouTube postavi kolačiće na krajnjem uređaju koji koristite, kao i da vrši obradu vaših podataka o ličnosti, ako je potrebno. Za više informacija o upravljanju korisničkim podacima pogledajte politiku privatnosti kompanije YouTube na: https://policies.google.com/privacy?hl=sr

Prihvati
video_zoom_boxvideo_zoom_box
Petra Scharner-Wolff
Kompanija EOS koja je nastala podelom jedinstvenog vlasništva grupacije OTTO, sada je jedno od preduzeća u fokusu grupacije Otto. Petra Šarner-Volf, član upravnog odbora objašnjava uzajamnu korist za obe grupacije preduzeća u ovom video-intervjuu.

Finansijski rezultati u 2021/22.

Prihodi po regionu

u hiljadama evra
Tokom finansijske godine 2021/22, konsolidovani prihod povećao se za 1,6 odsto na 804,9 miliona evra, što je nešto iznad vrednosti za prethodnu godinu (792,5 miliona evra). Sa porastom od 12,2 odsto, preduzeća u istočnoj Evropi zabeležila su najveći porast, koje prati zapadna Evropa sa porastom od 9 odsto.

Prihod u Nemačkoj je neznatno pao, ali je i dalje ostao na visini od 274,8 miliona evra. Rezultati u Severnoj Americi odražavaju smanjenje ulaganja podružnica tokom godine. Prihod na tom tržištu je znatno ispod nivoa prethodne godine.
 2021/2022 22020/2021 Promena u odnosu na prethodnu godinu (%)
Istočna Evropa 280.148 249.719 +12,2
Nemačka 274.809 289.124 -5,0
Zapadna Evropa 225.644 207.104 +9,0
Severna Amerika 24.276 46.575 -47,9
Grupacija EOS 804.877 792.522 +1,6

Bilans uspeha

Pregled, u hiljadama evra
Tokom fiskalne godine 2021/22. grupacija EOS je ostvarila profit pre kamate, porez na dobit i amortizaciju u iznosu od 28,5 miliona evra (prethodne godine: 312,4 miliona evra). Upoređujući sa prethodnom godinom, prihod je porastao za 12,4 miliona evra kao rezultat ekonomskog oporavka nakon prve godine pandemije. U poređenju sa prihodom i ne uzimajući u obzir knjigovodstvene mere opreza, ostali operativni troškovi su proporcionalno porasli za 9,4 odsto ili 23,3 miliona evra. Ostale operativne dobiti i interni rad (softver za naplatu dugova) kapitalizovani sa učinkom na dobit bili su na istom nivou kao i prethodne godine.
 2021/22 2020/21
Prihod 804.877 792.522
Ukupna operativna dobit 815.215 804.003
Profit pre kamate, porez na dobit i amortizacija (EBITDA) 282.453 312.406
Profit pre oporezivanja (EBT) 228.544 253.805
Neto dobit 201.236 223.822

Ulaganje u imovine

Cifre u hiljadama evra
Ukupna imovina grupacije EOS porasla je za 4,7 odsto na 2,4 milijarde evra u poređenju sa prethodnom godinom. Pored drugih faktora, porast može da se pripiše portfoliju potraživanja i nekretnina*, koji se zbog viših ukupnih ulaganja tokom finansijske godine popeo na 2,0 milijarde evra. Kupljeni portfoliji predstavljaju 75,4 odsto, a popisane nekretnine 7,8 odsto ukupne imovine.

*Finansijska prezentacija
 28.02.2022 % 28.02.2021 %
Nepokretna imovina 209.498 8,8 234.620 10,3
Kupljena potraživanja i popisane nekretnine* 1.989.455 83,2 1.898.522 83,1
Potraživanja 29.949 1,3 60.964 2,7
Gotovina i ekvivalenti gotovine 105.455 4,4 50.211 2,2
Druga imovina 56.457 2,4 39.161 1,7
Ukupna imovina 2.390.815 100 2.283.478 100

Deonice i finansiranje

Pregled, u hiljadama evra
U prethodnoj godini ukupno finansiranje poraslo je za 107,3 miliona evra na 2,4 milijarde evra u poređenju sa prethodnom godinom. Deonice kompanije povećane su na 895,7 miliona evra zbog delimičnog zadržavanja profita iz prošlogodišnjeg rezultata. Koeficijent deonica naspram imovine je porastao na 37,5 odsto (prošle godine: 35,1 odsto), što slobodno govoreći predstavlja veoma visok nivo za kompaniju koja pruža finansijske usluge. Grupacija EOS ispunjava svoje potrebe za refinansiranjem pomoću bankovnih kredita i roditeljskog preduzeća. Veliki deo finansiranja je i dalje sa kratkoročnim dospećem, koje je sa 71 odsto poraslo na 74 odsto u finansiranju dugova, upoređujući sa prethodnom godinom.

Zbog knjigovodstvenih razloga tabele i tekst mogu da sadrže razlike zbog zaokruženih vrednosti.
 28.02.2022 % 28.02.2021 %
Deonice 895.726 37,5 802.131 35,1
Rezerve 84.218 3,5 100.355 4,4
Obaveze prema bankama 92.111 3,9 162.043 7,1
Obaveze prema trećim stranama i preduzećima 1.102.833 46,1 1.010.266 44,2
Trgovačke obaveze 41.962 1,8 42.147 1,8
Druge obaveze 173.966 7,3 166.537 7,3
Ukupno finansiranje 2.390.815 100 2.283.478 100

Takođe u fiskalnoj 2021/22, šest EOS kompanija poput banaka u smanjivanju svojih nekvalitetnih kredita (NPL) i potraživanja. Nekoliko staknutih stvari na prvi pogled:

Španija

oko 60 miliona evra (nominalna vrednost)

Vodeća španska banka i kompanija EOS u Španiji već su se u prošlosti bavile različitim portfolijima problematičnih kredita. Sada je prvi portfolio sa obezbeđenim dugovima promenio vlasnike – po prvi put za kompaniju EOS u Španiji.

miliona evra (nominalna vrednost)

60

Srbija

Sa ukupno 1,7 milijardom evra, kompanija EOS u Srbiji je zaključila jedan od najvećih poslova u istoriji kompanije EOS u istočnoj Evropi. Portfolio stečen kao deo sekundarne transakcije, velikim delom se sastoji od obezbeđenih dugova.

milijarde evra

1,7

Francuska

Na kraju 2021. godine kompanija EOS u Francuskoj je sklopila jedan od najvećih poslovnih ugovora u finansijskoj godini. Portfolio od uglavnom obezbeđenih dugova čine tri regionalne banke iz bankovne grupe BPCE, sa kojom kompanija EOS već duže vreme ima dobre poslovne odnose.

miliona evra (nominalna vrednost)

66,2

Nemačka

Kompanija EOS je primila više od pola miliona u potraživanjima od renomirane „kupi-sada-plati-kasnije” kompanije koja nudi povereničke usluge procesiranja.

hiljadu

500

Nastavljamo da investiramo na visokom nivou.

Nakon što je minula pandemija, kompanija EOS je opet povećala ulaganja u nenaplative dugove i nekretnine tokom finansijske godine 2021/22. Radi se o trocifrenom povećanju. Kompanija EOS je posebno pospešila kupovinu obezbeđenih potraživanja i nekretnina.

Ulaganja u kupovinu dugova i nekretnina 2021/22

u milionima evra
Grupacija EOS značajno je povećala svoja ulaganja u odnosu na prethodnu godinu. Ukupan porast je za oko 25 odsto, od ukupno 534,3 miliona evra iz prethodne godine na 668,6 miliona evra. Uloženo je u neobezbeđene i obezbeđene dugove i nekretnine. Kompanija EOS je opet kupila većinu portfolija problematičnih kredita na istočnoevropskom tržištu, nakon čega slede zapadna Evropa i Nemačka. Dodatno je kompanija EOS kupila portfolije potraživanja u zemljama u kojima grupacija nema sedište kao kompanija. Kompanija EOS sarađuje sa lokalnim stručnjacima za naplatu dugova kada donosi odluke o potencijalnoj kupovini portfolija potraživanja, koje onda partner na profesionalan način obavlja lokalno. U kompaniji EOS, ova saradnja se naziva „naplata duga 4.0.”

Ukupno
668,6
Istočna Evropa
402,5
Zapadna Evropa
144,5
Naplata duga 4.0
16,9
Severna Amerika
3,0
Nemačka
101,7

Neobezbeđeno

382,8
Istočna Evropa
176,0
Severna Amerika
3,0
Zapadna Evropa
88,5
Inkasso 4.0
16,9
Nemačka
98,4

Obezbeđeno / pravilnik o restrukturisanju (ReO)

285,8
Istočna Evropa
226,5
Zapadna Evropa
56,0
Nemačka
3,3

Kupljena potraživanja 2021/22

u milionima evra
Na kraju finansijske godine knjigovodstvena vrednost portfolija od 1,99 milijarde evra* bila je samo neznatno ispod granične vrednosti od dve milijarde evra. Ovo predstavlja porast od skoro 5 odsto zahvaljujući ukupnoj vrednosti od oko 100 miliona evra iznad prošlogodišnjih brojčanih podataka. Ovakav razvoj ukazuje da kupovina dugova i dalje prati uzlaznu putanju. Sa iznosom od 1,31 milijarde evra, portfoliji neobezbeđenih potraživanja iznosili su i dalje ukupno dvostruko više nego iznos obezbeđenih portfolija i nekretnina zajedno. Istočna Evropa poseduje najviše potraživanja u celoj grupaciji, a blisko je slede zapadna Evropa i Nemačka.

*Finansijska prezentacija

Radi knjigovodstvenih razloga, tabele i tekst mogu da sadrže razlike zbog zaokruženih vrednosti.
Ukupno
1989,5
Istočna Evropa
731,2
Nemačka
602,5
Zapadna Evropa
574,6
Naplaćivanje duga 4.0
53,6
Severna Amerika
27,6

Neobezbeđeno

1310,3
Zapadna Evropa
419,5
Nemačka
417,9
Istočna Evropa
391,8
Inkasso 4.0
53,6
Severna Amerika
27,6

Obezbeđeno / pravilnik o restrukturisanju (ReO)

679,1
Istočna Evropa
339,5
Nemačka
184,5
Zapadna Evropa
155,1
03

Naše fokusne teme

Kao kompanija želimo da izgradimo uspešnu sadašnjicu i sutrašnjicu. Za našu budućnost nadograđujemo tri važna stuba: korporativnu odgovornost, tehnološki napredak i međunarodnu saradnju.

Naplata duga znači preuzimanje odgovornosti

Kompanija EOS je definisala održive ciljeve u svojoj strategiji korporativne odgovornosti (CR). U svojim nastojanjima da unapredi finansije, kompanija preuzima odgovornost za četiri područja delovanja.
icon red networking

Odgovorna naplata

Kompanija EOS zastupa uljudnu i pravednu komunikaciju sa klijentima, kao i održivo opraštanje duga usmereno na rešenje.
icon red collaboration

Zajednički napredak

Kompanija EOS preuzima društvenu odgovornost za svoje preduzeće promovišući osnaženje, različitoost i inkluziju putem obrazovnih inicijativa.
icon red insurance

Zaštita životne sredine

Zajedno sa grupacijom Otto, kompanija EOS primenjuje ciljne mere koje mogu brzo da se primene kako bi se dostigao cilj klimatske neutralnosti do 2030. godine.
icon red website

Finansijska održivost

Kompanija EOS se zalaže za stroge, obavezujuće privredne standarde kao i za odgovorni kodeks ponašanja.

Istaknuti momenti korporativne odgovornosti ove godine u video-zapisu

Ovaj video-zapis pruža YouTube. Klikom na dugme „Prihvatiˮ, dajete svoju saglasnost da YouTube postavi kolačiće na krajnjem uređaju koji koristite, kao i da vrši obradu vaših podataka o ličnosti, ako je potrebno. Za više informacija o upravljanju korisničkim podacima pogledajte politiku privatnosti kompanije YouTube na: https://policies.google.com/privacy?hl=sr

Prihvati
video_zoom_boxvideo_zoom_box
EOS CR activities

Bilo koje preduzeće u bilo kom privrednom sektoru može da doprinese većoj održivosti.

Kompanija EOS primenjuje različite mere u cilju još veće posvećenosti korporativne odgovornosti tokom prethodne godine. Kreiran je obrazovni materijal za finansijsko obrazovanje u školama, zasađeno je drveće u cilju borbe protiv klimatskih promena i promoviše se javni stav za veću različitost. Različite aktivnosti pokazuju kako bilo kakav napor, ma koliko mali, može da napravi razliku i doprinese da se stvari promene na bolje.

Živimo tehnologiju sa svim njenim odlikama

Tehnološki napredak je uvek bio sastavni deo DNK preduzeća. Ono obuhvata sve od analitičkih modela i robota za ćaskanje do digitalne transformacije celokupne grupacije preduzeća. Pregled.

Podaci i analiza

 • Jaka podatkovna i analitička platforma koja se zasniva na tehnologiji oblaka
 • Dinamički radni tokovi za nesmetani proces
 • Donošenje odluka i modeli izračunavanja potpomognuti veštačkom inteligencijom

Fokus na klijente

 • Personalizovana komunikacija sa pristupom preduzimanja najboljeg sledećeg koraka
 • Samousluživanje integrisano u pametne portale
 • Roboti za ćaskanje za laku razmenu informacija

Prilike i upravljanje rizikom

 • Evaluacija portfolija na osnovu podataka / cene na osnovu vrednosti
 • Analiza rizika IT sistema / upravljanje bezbednošću informacione tehnologije
 • Razvoj poslovnog modela i inovacija

Digitalna transformacija

 • Agilna organizacija sa hibridnim radnim modelom
 • Kulturna transformacija kao osnov našeg poslovanja
 • Interna saradnja u cilju primene efekata sinergije

"Podaci su promenili lice sveta"

Ovaj video-zapis pruža YouTube. Klikom na dugme „Prihvatiˮ, dajete svoju saglasnost da YouTube postavi kolačiće na krajnjem uređaju koji koristite, kao i da vrši obradu vaših podataka o ličnosti, ako je potrebno. Za više informacija o upravljanju korisničkim podacima pogledajte politiku privatnosti kompanije YouTube na: https://policies.google.com/privacy?hl=sr

Prihvati
video_zoom_boxvideo_zoom_box
„Daten-haben-das-Gesicht-unserer-Welt-verändert“
ПрекидајПрекидај
„Daten-haben-das-Gesicht-unserer-Welt-verändert“
Marie-Laure Jacobs je analitičar podataka u kompaniji EOS Aremas u Belgiji. putem video-zapisa, ona objašnjava kako analiza podataka optimizuje proces naplate duga i poboljšava finansije.
je iznos koji je kompanija EOS uložila u inovativnu tehnologiju i IT procese u fiskalnoj godini 2021/22.

miliona evra

0
zaposlenih razvija i primenjuje digitalni proces.

Oko

600
Robot za ćaskanje belgijske podružnice kompanije EOS Contentia obavlja više od 350 razgovora sa potrošačima svakog meseca.

više od

350
koriste vrhunsku tehnologiju kako bi osigurali bezbednost podataka u kompaniji EOS.

alata za praćenje bezbednosti

2

Saznajte više o tehnološkim projektima grupacije EOS ovde:

Technology highlights of the EOS Group: overview of all trends.

Istaknute tehnološke tačke grupacije EOS

Kompanija EOS prepoznaje tehnološke prednosti digitalne transformacije i ulaže u nove tehnologije godinu za godinom, od samoučećih analitičkih modela sve do neprobojnih bezbednosnih IT sistema. Bliži osvrt na četiri primera.
Saznajte više

Širenje mreže u 24 zemlje kako bi se formirala jedna grupacija

Grupacija EOS se fokusira na međunarodno umrežavanje. Naši stručnjaci u 24 zemlje usko sarađuju kako bi unapredili finansije naših klijenata i potrošača. Njihova saradnja je napravila od kompanije EOS stručnjaka u prekograničnoj naplati dugova. Sa našom mrežom od 83 partnerskih preduzeća, kompanija EOS obrađuje prekogranične slučajeve naplate dugova u više od 180 zemalja. U srži je naša IT platforma EOS Global Connection na kojoj partneri i klijenti mogu da prate razvoj slučaja u realnom vremenu.
Zaposleni kompanije EOS su obradili 81.648 prekograničnih slučajeva
širom sveta u 2021/22.

prekograničnih slučajeva

81.648
98 odsto svih uspešnih naplata
ostvareno je bez suda, što je za rezultat imalo brže razrešenje i niže troškove.

odsto svih uspešnih naplata

98
uključujući 581 novog klijenta, koristili su međunarodne usluge naplate kompanije EOS.

preduzeća

1.519

zemalja

kompanija EOS je sprovela naplate u prethodnoj finansijskoj godini.

U

189
radi za kompaniju EOS u prekograničnoj naplati dugova, njih 286 u kompanijama EOS.

zaposlenih

511
pročitajte e-dokument
Od jula 2022