Obezbeđeni nefunkcionalni krediti: Ovi trendovi oblikuju tržište 2018. godine.

Hoće li 2018. biti godina u kojoj će nefunkcionalni krediti najzad biti prepoznati kao legitimna prilika za investiranje? Komisija EU, ECB i EBA primenjuju više mera sa ciljem da trgovinu nefunkcionalnim kreditima učine strukturiranijom, pristupačnijom, a time i privlačnijom.

Negde oko 2007. godine, kada je u medijima počeo da se pojavljuje termin „toksični zajmovi“, kičma brojnih stručnjaka za finansijske usluge se ježila. Brend „bankar“ je pretrpeo ozbiljnu štetu u glavama javnosti koja je verovala da plaća greške bankarske industrije. Čak je i Oksfordski rečnik engleskog jezika 2010. počeo da navodi primere finansijskih instrumenata za odrednicu „toksičan“.

Ako se prebacimo deset godina unapred i proanaliziramo naslove, ako ne i osećanja, videćemo da je ovo uverenje opalo u određenoj meri. I to toliko da mali broj ljudi zna da je investiranje u nefunkcionalne kredite (non-performing-loans (NPL)) od tog vremena postalo svakodnevna pojava: globalno tržište postoji decenijama, ali želja onih koji ga regulišu da se ukloni rizik iz bilansa stanja banaka dovela je do njegovog ponovnog oživljavanja. Studija kompanije Deloitte je utvrdila da se za prošlu godinu u celoj EU očekivala prodaja paketa nefunkcionalnih kredita u vrednosti od približno 130 milijardi evra – za oko trećinu više nego 2014. godine. Ukupan bruto obim nefunkcionalnih bankarskih kredita u Evropskoj uniji (EU) na kraju 2017. godine iznosio je oko 1,3 triliona evra, od čega se 921 milijarda evra nalazila na bilansima stanja banaka u evrozoni, što je iznosilo oko 5% kompletnog obima kredita.

Da li je to situacija u kojoj svi na tržištu nefunkcionalnih kredita dobijaju?

Uprkos znatnom napretku privrede od velike finansijske krize, odnos potencijalnih neotplaćivanja kredita ne pada onoliko brzo koliko bi voleli u Komisiji EU. U julu 2017. godine, Savet EU je zadužio Komisiju i nekoliko drugih tela za pripremu akcionog plana za bavljenje ovim problemom i obezbeđivanje veće finansijske stabilnosti u celoj EU. Među njima su bili Evropska bankarska uprava (EBA), Evropska centralna banka (ECB), Evropska komisija za tržište i hartije od vrednosti (ESMA), kao i Evropski odbor za sistemski rizik (ESRB). Deo ovog plana bi obuhvatio pojednostavljivanje postupka kojim banke mogu da prenesu nefunkcionalne kredite na nebankarske organizacije, čime bi se podstaklo sekundarno tržište nefunkcionalnih kredita i možda uspostavila platforma za transakcije sa nefunkcionalnim kreditima.

U ovom drugom procesu koristili bi se standardizovani predlošci i postupci i sve bi to podstaklo percepciju nefunkcionalnih kredita kao legitimne mogućnosti za investiranje u javnosti. To bi takođe bankama omogućilo da uklone rizik, restrukturiraju svoje portfolije i ponovo koriste resurse iz nefunkcionalnih kredita za svoje ključne aktivnosti. Što je najvažnije, to bi oslobodilo kapital za obavljanje tih funkcija, kao što je finansiranje ekonomskog rasta, što banke najbolje rade. Na kraju, to bi regulatornim telima omogućilo da budno nadziru tržište i način poslovanja.

Dakle, situacija u kojoj svi dobijaju. I samo početak, prema savetu EU, koji planira dodatne mere u 2018. Za stručnjake za nefunkcionalne kredite kao što je EOS Group, ova godina će biti uzbudljiva, pogotovo zbog toga što će usled pojačane regulacije investiranje u ovu klasu kapitala postati atraktivnije. Poboljšana struktura i standardizacija na tržištu nefunckonalnih kredita, verovatno potpomognuta pokretanjem nacionalnih kompanija za upravljanje kapitalom (asset management companies (AMC)), podstaći će poverenje u ova tržišta i privući kvalitetnije investitore. Deo tržišta nefunkcionalnih kredita koji je obezbeđen, na primer nekretninama, avionima, brodovima, hartijama od vrednosti itd, već je opcija koja postaje sve atraktivnija, kako tvrde konsultanti na ovom polju, kao što je Deloitte.

Evropska centralna banka (ECB), u pokušaju da podstakne banke da prodaju deo nefunkcionalnih kredita iz svojih bilansa stanja, predlaže likvidaciju ili otpisivanje potraživanja ovih dugova. Ovaj predlog nije popularan kod banaka, budući da bi im ostavio malo toga ili ništa, dok im prodaja nefunkcionalnog kapitala daje nadu da će ostvariti barem neki prihod. Na primer, belgijska banka KBC Bank je tokom restrukturiranja prodala 40% svojih potraživanja dugova, što joj je omogućilo da otplati državnu pomoć koju je dobila pet godina ranije. Portfolije nefunkcionalnih kredita kupila je kompanija EOS Aremas, iskusan igrač u sektoru finansijskih usluga u Belgiji.

Ovaj delotvorni uzor za investiranje u nefunkcionalne kredite mogao bi korisno da se ponovi u Italiji i u balkanskim zemljama, gde nedavni kolaps tržišta razvoja komercijalne imovine može u znatnoj meri da poveća broj velikih, obezbeđenih nefunkcionalnih kredita u ponudi. Regulatorna tela vrše pritisak na banke u ovom regionu da uklone rizik i time poboljšaju svoje ocene kreditne sposobnosti kreditora.

Investiranje u nefunkcionalne kredite nije lak posao.

Lako će biti mnogo mogućnosti, menadžeri kapitala moraju da imaju jednu stvar na umu: Investiranje u portfolije nefunkcionalnih kredita nije za one slabog srca niti za neiskusne. Upravljanje obezbeđenim i mešovitim portfolijima je komplikovan posao i kompanije koje upravljaju potraživanjima se suočavaju sa brojnim izazovima. Jedan od njih je mučni problem podataka, koji se delimično može rešiti preko platforme za nefunkcionalne kredite koju predlaže EU. Zakoni o bankarskoj tajnosti i Opšta uredba o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation (GDPR)) mogu da otežaju preduzećima za upravljanje kapitalom da dođu do svih informacija koje su im potrebne. Tu je zatim dodatni izazov procene vrednosti instrumenta obezbeđenja koja mora neprekidno da se prati. EBA je ove probleme priznala kao ključne, što može da omete dalji razvoj ove industrije i istakne značaj i integritet sistema podataka koji leži u njenoj osnovi.

Kompanija EOS Group je razvila značajnu dubinsku stručnost; pogotovo na polju zajmova obezbeđenih nekretninama. Koristeći menadžere slučajeva, pravno savetovanje i spoljne specijaliste, kompanija EOS je postala vodeći igrač u ovom sektoru. Ali za EOS, profesionalizam ne ide bez srca: „Način na koji se odnosimo prema svojim klijentima nam je vrlo važan“, kaže Veerle Timmermans, direktor komercijalnih kredita u KBC banci.

„Svako ko radi sa nama mora da se odnosi s poštovanjem i empatijom prema njima, kao što to i mi sami činimo.“ Rizik po reputaciju banke kod prodaje ovih zajmova je ogroman i ne sme se potceniti. U očima sveta, odgovornost se ne završava kada druga organizacije kupi portfolio. Javnost i štampa neće imati milosti ako budu smatrali da banke dozvoljavaju loš ili nepošten tretman svojih bivših klijenata. Iz te svesti je prositekla uspešna prodaja potraživanja preduzeću EOS Aremas, organizaciji koja ima slične vrednosti kao KBC.